วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมฯ ตั้งเป้าส่งออกแอฟริกาใต้โต 5%

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฟุ้งสถิติส่งออกสินค้าไทยไปแอฟริกาใต้ 2 เดือน มีมูลค่าการส่งออกแล้ว 11,421 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 56 ขยายตัวร้อยละ 5...

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า ตลาดแอฟริกาใต้เป็นตลาดใหม่ของไทยที่มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางด้านการกระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งแอฟริกาใต้ถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในทวีปแอฟริกาที่มีอยู่ 57 ประเทศ ทั้งนี้ กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกปี 2556 ในตลาดแอฟริกา คาดว่าจะขยายได้ประมาณร้อยละ 5  โดยมีแอฟริกาใต้เป็นจุดสำคัญ

จากสถิติการค้าไทยกับแอฟริกาใต้ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ปี 2556 มีมูลค่าส่งออก 381 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 11,421 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 อาหารทะเล 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 ข้าว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เป็นต้น

ส่วนสินค้านำเข้า 2 เดือนแรก มีมูลค่า 313 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 9,472 ล้านบาท ลดลงกว่าร้อยละ 26 สินค้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 217 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงกว่าร้อยละ 35 สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 154 เคมีภัณฑ์ 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ  35 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26 และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบกว่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 113

นายจักรินทร์ โกมลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ กล่าวว่า สินค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารและข้าว และจำพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของไทยไปยังประเทศแอฟริกาใต้ อันเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุน จากข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการผลิตแอฟริกา กรณีสินค้ายานยนต์ แอฟริกาใต้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการลงทุนสำคัญในภูมิภาคแอฟริกา แม้แต่ความต้องการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของชาวแอฟริกาใต้ที่เพิ่มขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการที่รถยนต์ถือเป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางสังคม เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้ระดับอุปสงค์ต่อสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นายจักรินทร์ กล่าวอีกว่า ขณะที่สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นกลุ่มหนึ่งที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปขายในตลาดแอฟริกาใต้ โดยขณะนี้ แอฟริกาใต้มีมาตรฐานว่าด้วยอาหารกระป๋องที่เข้มงวด ซึ่งการตรวจสินค้าทุกตู้สินค้า ดังนั้น ไทยจึงมีแนวทางในการผลักดันสินค้าโดยการเจรจากับทางการแอฟริกาใต้ เพื่อลดหย่อนผ่อนปรนการนำเข้าสินค้าจากไทย  ส่วนสินค้าอาหารและข้าวเป็นสินค้าออกสำคัญของไทยใปตลาดแอฟริกาใต้  โดยมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยไปยังแอฟริกาใต้คิดเป็นอันดับที่ 3 จากสินค้าทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปยังตลาดนี้  เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น เวียดนาม แต่ไทยได้ใช้แนวทางการส่งเสริมสินค้าข้าวด้วยการทำความเข้าใจกับผู้นำเข้า สินค้าว่า ข้าวไทยมีคุณภาพดี ควบคู่กับการส่งเสริมให้มีการซื้อข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (จีทูจี) ให้มากขึ้นอีกด้วย