วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.ตั้งธง ครูต้องสอบประเมินผ่านก่อนออกข้อสอบโอเน็ต

เลขาธิการ กพฐ. เผย สทศ.เตรียมทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะครูทั่วประเทศ ต้องสอบผ่านก่อนให้ออกข้อสอบโอเน็ต ช่วยพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล ลดภาระคณะคัดเลือกข้อสอบ...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2555 จากกรณี ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เสนอให้ครูทั่วประเทศมีโอกาสร่วมในการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) นั้น ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องนี้มีการหารือในบอร์ดสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แล้ว ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องมีขั้นตอนในการคัดเลือกครูที่มีสมรรถนะในการดำเนินการด้านการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานของการวัดผล เพราะ สทศ.จะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพของข้อสอบด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการสอบที่จะออกมา

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินการนั้น สทศ.จะทำการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียน ครูที่สอบผ่านการประเมินจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลังข้อสอบและออกข้อสอบ แต่หากครูคนใดสอบไม่ผ่านการประเมินฯ สทศ.จะจัดหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาระยะหนึ่ง จากนั้นจะทำการทดสอบเพื่อประเมินฯ อีกครั้ง จากนั้นครูที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับคำชี้แจงและคำอธิบายเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบของแต่ละชั้นปี ตามพิมพ์เขียว หรือกรอบโครงสร้างกำหนด จากนั้นจะนำข้อสอบที่ได้ส่งเข้ามาที่ สทศ.เป็นตัวข้อสอบเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกก่อนจะบรรจุเข้าในคลังข้อสอบต่อไป แนวทางดังกล่าวจะช่วยพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของครู เนื่องจากครูเน้นเรื่องหลักสูตร ทั้งยังช่วยลดภาระของคณะกรมการการคัดเลือกข้อสอบด้วย.