บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รามคำแหงจัด 'โอเพ่นเฮ้าส์' โชว์ผลงานวิจัยสัมผัสได้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี พร้อมนิทรรศการผลงานวิจัยที่สัมผัสได้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.นี้...

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี พร้อมนิทรรศการผลงานวิจัยที่สัมผัสได้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย โดยกิจกรรม ‘The 4th RU Open House 2012’ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตร Pre-degree สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย รวมถึง การแสดงผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ จากคณะ/สถาบัน/สำนักต่างๆ รวม 37 หน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการผลงานวิจัย...ที่สัมผัสได้ อาทิ ระบบการเรียนการสอนทางไกล การค้นหาเส้นทางของหุ่นยนต์ การทดสอบทักษะและความถนัด การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ทั้งนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจชมนิทรรศการทางวิชาการ ‘The 4th RU Open House 2012’ ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช