วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวหอมมะลิไทย...คู่ครัวโลก

โดย ดอกสะแบง

สัปดาห์ที่ผ่าน..... ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีการจัด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” อันเป็นพระราชประเพณีที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรก่อนถึงฤดูเข้าไร่ลงเรือกนาสวน

ปีนี้...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพันธุ์ข้าวจากแปลงนาในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต 1,417 กิโลกรัม เป็นข้าวนาสวน 7 พันธุ์ กับข้าวไร่อีก 3 พันธุ์ เพื่อจ่ายแจกแก่เกษตรกรให้เป็นสิริมงคลในการผลิตข้าว

ถัดมาอีกไม่กี่วัน ซึ่งยังอยู่ในช่วง “คาบเวลาของข้าว” ณ ห้องออดิทอเรี่ยม โรงงานปรับปรุงข้าวนครหลวง พระนครศรีอยุธยา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณประสิทธิ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดแถลงข่าว....“ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศไทย”

กิจกรรมนี้.....เกิดจากแนวคิดของคณะกรรมการ ซี.พี.อินเตอร์เทรด (ข้าวตราฉัตร) ในการจรรโลงสังคมด้วยการ สร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยได้มองถึงความสำคัญของข้าวไทย แล้วให้แสดงออกผ่านสื่อเป็นตัวอักษร ซึ่งจะเป็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีอรรถรส จึงได้ปรึกษาแนวทางปฏิบัติกับ มูลนิธิข้าวไทยฯ......ก็ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี

ซึ่งกิจกรรมของโครงการฯ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ....ปีนี้เป็นครั้งที่ 3

คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งร่วมในการแถลงข่าวด้วยบอกว่า...ครั้งที่ผ่านมามีนักเรียนในระดับประถมปลายกับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งผลงานเรียงความเข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่าหนึ่งแสนสำนวน ถือว่ากิจกรรมได้รับความสำเร็จและได้รับสนใจจากเยาวชน ผู้ปกครอง และครู เป็นอย่างดี

......สำหรับปีนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับรางวัลในระดับโลก จังตั้งหัวข้อเพื่อให้ผู้ส่งสำนวนได้เรียงความไปในแนวเดียวกันว่า “ข้าวหอมมะลิไทย ค่าควร คู่ครัวโลก” ซึ่งสามารถส่งสำนวนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2556

....สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2646-7200 Fax 0-2646-7324 หรือ www.cpthairice.com, www.wearecp.com, www.facebook.com/KhaoTraChat...ทุกวัน เวลาราชการ...!!

 

ดอกสะแบง