วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สาว มจธ.' ซิวรางวัล คิดค้น 'เครื่องปอกมะพร้าว' ชนะเลิศ

สาวเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลประกวด Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าวชนะเลิศ เด็กศิลปากรยกทีมซิวรางวัลหนังสั้น ด้านหนุ่มเชียงใหม่คว้ารางวัล "เมนูข้าวซอยเขียวหวานกะทิอัมพวา" ในโครงการเอเซียติคฯ 20 ปี We Love Ampawa…

บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด จัดกิจกรรมโครงการเอเซียติคฯ 20 ปี We Love Ampawa เพื่อตอบแทนชาวชุมชนและลูกหลานอัมพวา รวมถึงเปิดเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถ ด้วยการส่งผลงานเข้าประกวดผ่านมุมมองที่มีต่อมะพร้าวไทย พร้อมจัดงานมอบรางวัล "หัวกะทิอัมพวา" โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การจัดประกวดเรียงความสำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 ในเขตอำเภออัมพวา ในหัวข้อ "มะพร้าวเพื่อนยาก" ผู้ชนะรับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 10,000 บาท, 7,000 บาท 5,000 บาท และมีรางวัลชมเชยรางวัลละ 2,000 บาท อีก 5 รางวัล


2. การประกวดในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 2.1 ประกวด Sketch Design เครื่องปอกมะพร้าว โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ น.ส.รพีพร พิมพ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 20,000 บาท โดย น.ส.รพีพร กล่าวว่า "จุดเด่นของเครื่องปอกมะพร้าวต้นแบบที่เครื่องนี้ คือการใช้เกลียวและสปริงในการปอกมะพร้าว ทำให้สามารถปอกได้ครั้งละ 2 ลูก ซึ่งจะช่วยให้กำลังการผลิตสูงขึ้น ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและกำลังคน" ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นายปราชญา วัฒนสันติเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวจนจิตร โมระชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 7,000 บาท


2. ประกวดหนังสั้น แนวคิด "มะพร้าวกับคนไทย" รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานเรื่อง ขนม-ยอมเชย ทีมโลเคชั่นถูกน้ำท่วมฉับพลันอีก 2 วันจะถึงวันถ่าย โดย น.ส.วิสารัตน์ ศรีโล และ น.ส.ศศิญา สมบัติธรรม เปิดเผยว่า "ทุกขั้นตอนของการถ่ายทำเจออุปสรรคเยอะมาก แต่เราก็เห็นตรงกันว่า จะยังนำเสนอเรื่อง "ความใส่ใจ" ผ่านขนมที่ทำจากมะพร้าวเรื่องนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้การแก้ปัญหา และที่สำคัญได้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หาไม่ได้บ่อยนัก" และได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง มะพร้าวหล่น ของ ทีมชื้น เปียก แฉะ โดย น.ส.รัญชนา นพรัตน์ และนายเอกอนัน แซ่แต้ ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 20,000 บาท ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง มะพร้าว 2113 ทีมบ้านไกล  โดยนางสาวคัคนานต์ สุขสมอรรถ นายทิกร ณ ถลาง และนายธนภัทร์พล วิวัฒน์วรายศ ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท


และ 3. โครงการแข่งขันการคิดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา รางวัลชนะเลิศได้แก่ "เมนูข้าวซอยเขียวหวานกะทิอัมพวา" ของนายนัฏกัณฑ์ ใจเตี้ย สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องโภชนาการที่ได้รับมาก นายนัฏกัณฑ์ กล่าวว่า "ผมประยุกต์อาหารพื้นเมืองของชาวเหนือ ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของตนเองอยากให้ทุกคน รวมถึงชาวต่างชาติได้ชิมและรับรู้ว่า อาหารเหนือไม่ได้ด้อยไปกว่าอาหารภาคอื่น และขอขอบคุณเชฟดวง อินต๊ะปานผู้ให้คำแนะนำทั้งเรื่องความอร่อยและความสวยงาม" รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 30,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ "เมนูกะทิอัมพวาเชื่อมสัมพันธภาพข้ามขอบฟ้า" ของนายฉัตรชัย พฤกษารัตนนนท์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 20,000 บาท สุดท้ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ "เมนูพะลี้กะทิอัมพวา" ของนายรัชภูมิ สอนศรี สาขาโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท


ทั้งนี้ นายณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ในฐานะผู้ผลิตกะทิและน้ำมะพร้าวส่งออกรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้บริษัทฯ ครบรอบ 20 ปี พวกเราได้ตระหนักว่า เราเองก็อยู่เคียงข้างกับชาวอัมพวามาเท่าอายุบริษัทเช่นกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งเราและชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจ ศึกษา ลองผิดลองถูกมาด้วยกัน จนทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ ได้ชื่อว่าทำจากแหล่งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของประเทศ นั่นคือที่อัมพวา รวมถึงขึ้นชื่อในด้านคุณภาพการผลิตที่ดี ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ คือลูกหลานอัมพวาที่มาร่วมงานกับเรา ทางเราจึงจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนน้ำใจที่มีให้กันมาตลอด ในโครงการเอเชียติคฯ 20 ปี We Love Ampawa โดยจัดขึ้นมาทั้งหมด 4 กิจกรรม


"จากนี้จะเชิดชูคุณค่ามะพร้าวไทยผ่านการประกวดผลงานต่าง ๆ ในรางวัล "หัวกะทิอัมพวา" ต่อเนื่องไปทุกปี โดยกำลังพิจารณาเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปได้ส่งผลงานประกวดนอกเหนือจากเยาวชนที่ได้แสดงผลงานกันอย่างเต็มที่ในปีนี้ เพื่อเป็นการช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างอัมพวา คนในชุมชน และคนทั่วไปในประเทศให้หันมาเห็นคุณค่าและรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยกันมากยิ่งขึ้น" นายณัฐพล กล่าว.