วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตตรวจราชการ (2)

โดย ซี.12

เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถือเป็นมาตรฐานสำหรับทุกกระทรวง จะต้องจัดให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงไปรับผิดชอบพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดให้ตรงกัน

พร้อมกันนั้นยังมี รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ในแต่ละเขตตรวจราชการดังกล่าวด้วย

เขตที่ 1-5 นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ มาวันนี้เป็นผู้รับผิดชอบในเขต 6-13 ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 6 ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายมงคล สุระสัจจะ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 7 ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นายจำรัส ศักดิ์จิระพาพงษ์ เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 8 ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นางนิตยา วงศ์เดอรี เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 9 ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นายอำนวย โชติกุล เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเชิดศักดิ์ ชูศรี  เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี มี ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นายบุรินทร์ รุ่งมณี เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสามารถ ลอยฟ้า เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 11 ได้แก่ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร มี ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นางวนิดา สักการโกศล เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเสริม ไชยณรงค์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มี ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นางวนิดา สักการโกศล เป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเชิดศักดิ์ ชูศรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

เขตตรวจราชการที่ 13 ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ มี นายกมล สุขสมบูรณ์ เป็น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเสริม ไชยณรงค์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

อีก 5 เขตสุดท้ายต้องเป็นวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”