วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นร.นายอำเภอ รุ่น 71

โดย ซี.12

การได้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอเป็นความใฝ่ฝันของข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคน แต่ใช่ว่าจะสมหวังโดยเร็วทั่วกัน

ด้วยกระบวนการอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนที่หลุดเข้าไปได้จึงมีความภาคภูมิใจเต็มเปี่ยม ถึงแม้ว่าจบมาแล้วต้องใช้ระยะเวลารอคอยการเป็น นายอำเภอ อีกยาวนานก็ไม่เกี่ยง

หลังความอื้อฉาวเรื่องสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอในอดีตที่ผ่านมาหมาดๆ ตอนนี้มีผลการคัดคนเข้าโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่  71 ออกมาแล้ว

ข้าราชการในพื้นที่ปกติผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ตามประกาศนำมี 76 ราย แต่ในบัญชีรายชื่อมี 77 ราย โดยไม่ทราบเหตุผล

นอ.71 รุ่นนี้กำหนดให้ไปรายงานตัวที่วิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 และเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เป็นเวลา 5 เดือนเต็ม

ใครจากจังหวัดไหนที่เข้าป้ายมีรายชื่อให้รับทราบดังนี้

1.นายพิชญะ อุนยะวงษ์ ระยอง 2.นายสุทธิพงศ์ แก่นสุวรรณ วช. 3.นายเพิ่มเกียรติ จุลจาจันทร์ จันทบุรี 4.นายทรงวุฒิ โสมวิภาต สน.ปท. 5.นายสุจิโรจน์ คงเมือง สน.ปท. 6.นายรัชต์ภาส ภิญโญธิติ นครนายก 7.นายจุมพล ปืนแก้ว สิงห์บุรี 8.นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ลำพูน 9.นายสมชาย ระพีพัฒน์ชัย น่าน 10.นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวิชัย เลย

11.นายชนะโชติ ศรีกุล ชัยภูมิ 12.นายอำนวย กุลอำนวยชัย นครศรีธรรมราช 13.นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ สงขลา 14.นายสุจินต์ งามฉวีพันธุ์ กาฬสินธุ์ 15.นายธนะชัย เพชรสงฆ์ มุกดาหาร 16.นายธวัชชัย ชุ่มชื่น สกลนคร 17.นายติยรัตน์ ธูปวงศ์ เพชรบูรณ์ 18.นายจำลอง  แก้วแดง  เพชรบุรี 19.นายบุญมาก นาควัชระ น่าน 20.นายบุญส่ง ทรัพย์กุลชร ระยอง

21.นายกอบศักดิ์ พฤฒิพิทักษ์ นครปฐม 22.นายจารึก แก้วปักษา กระบี่ 23.นายสมชาย เกลี้ยงนิล พัทลุง 24.นายธวัชชัย บัวคลี่ ชุมพร 25.นายพงศ์ศักดิ์ พูลผล สุราษฎร์ธานี 26.นายธนกร ประมูลผล เชียงใหม่ 27.นายนิติพร แก้วศรีนวล อุตรดิตถ์ 28.นายนิมิตร บุญทน สน.สก. 29.นายทฤษฎี ธรรมาทิตย์ สน.บท. 30.นายธวัชชัย กนกธีรพันธุ์ สระบุรี

31.นายวรศักดิ์ เผือกภูมิ สุราษฎร์ธานี 32.นายสุวัฒ ทาเลิศ สุพรรณบุรี 33.นายคณิศร แก้วมณี ระนอง 34.นายพีระศักดิ์ รัศมีเพ็ญ ขอนแก่น 35.นายสัมฤทธิ์ พัชราภรณ์ อุบลราชธานี 36.นายบำรุง ศรีลาชัย นครพนม 37.นายทักษิณ พินิจสุวรรณ แพร่ 38.นายนิคม สบายถิ่น  สระบุรี  39.นายอำนาจ  ลาภมาก อุบลราชธานี 40.นายอลงกรณ์ พูลชมภู ลำพูน

41.นายยงยุทธ ท้วมเสม ปทุมธานี 42.นายนิรันดร์ ปัญญาคง กาฬสินธุ์ 43.นายบุญรวม แข็งการ ชัยภูมิ 44.นายดำรงค์ บุพบุศ น่าน 45.นายวัฒนะ เวียงสมุทร มหาสารคาม 46.นายเชน สร้อยบัว ราชบุรี 47.นายศุภวิทย์ สีสด ชลบุรี 48.นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม นครราชสีมา 49.นายมนตรี ลังกาพินธุ์ สิงห์บุรี 50.นายมนตรี วายุพา พังงา
นี่เป็น 50 รายแรก แล้ววันพรุ่งนี้เป็น 27 รายที่เหลือรวมกับ ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ได้รับการคัดเลือกอีก 9  คน.

 

“ซี.12”