วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค.

โดย ซี.12

เรื่องราวของระบบสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นที่รับรู้สนใจกันในแวดวงราชการมากพอสมควร

เพราะจุดนี้เป็นที่พึ่งของข้าราชการทั้งในยามยากและการเก็บออมเพื่ออนาคต

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอโนนสุวรรณ บุรีรัมย์ เป็นข้าราชการคนหนึ่งที่สนอกสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ ปัจจุบันนอกจากเป็นนายอำเภอแล้วยังเป็น กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด และกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ด้วย

วันนี้ นายอำเภอพูนศักดิ์มีเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสหกรณ์มาเล่าสู่กันฟัง โดยปูพื้นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก ด้วยการออมทรัพย์ในรูปต่างๆ ได้แก่ ถือหุ้น ฝากเงิน ตั้งกอง ทุนสะสมสงเคราะห์หลายรูปแบบ และหากมีกำไรก็แบ่งปันด้วยการจ่ายปันผลตามหุ้น ให้เงินเฉลี่ยคืนตามบริการที่ใช้ มอบสวัสดิการแก่สมาชิกตามสมควร เช่น ประสบอุทกภัย อุบัติเหตุ ทุนการศึกษาบุตรบางแห่งมอบเงินขวัญถุงเมื่อมีบุตร แต่งงาน หรือแม้กระทั่งรักษาความเป็นโสด ฯลฯ

ปี 2556 นี้ ต้องถือว่าเป็นปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง เพราะมีคุณค่าหลายสิ่งหลายอย่างที่สมควรภูมิใจร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ ได้แก่

1. ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง ตั้งแต่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506 สมัยที่ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นอธิบดีกรมการปกครอง สะท้อนสโลแกน “สินทรัพย์มั่นคง ซื่อตรงบริการ สร้างรากฐานให้ชีวิต”

2. ปี 2555 ที่ผ่านมา เป็นปีที่สหกรณ์ ปค.มีสินทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้าน เป็นครั้งแรก ส่งผลให้มีกำไรแตะ 400 ล้าน สามารถจ่ายปันผลได้ในอัตรา 6.40% และเฉลี่ยคืน 10.25% โดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเพียง 6.75% สินทรัพย์หมื่นล้านสะท้อนถึงความมั่นใจของสมาชิก 21,676 คน ที่สะสมหุ้นรวมกัน 4,800 ล้าน นำเงินมาฝากรวมกันเกือบ 3,800 ล้าน
ที่เหลือเป็นทุนสำรอง ทุนสะสม กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เฉลี่ยแล้ว สมาชิกมีเงินออมคนละ 4 แสนเศษ

3. ได้จัดสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ในปีที่ผ่านมา ทั้งประกันอุบัติเหตุ หมู่ ถึงแก่กรรม จัดการงานศพ ทุนการศึกษา บวช สมรส คลอดบุตร บิดา มารดา และบุตรเสียชีวิต รับปริญญา น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว เกษียณได้รับเงินบำเหน็จ และได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวม 40 ล้านบาท และได้สนับสนุนให้สมาชิกและครอบครัวทั้งคู่สมรส
บิดา มารดา และบุตร ทำประกันชีวิต และอุบัติเหตุหมู่ปี 2555 โดยเสียเบี้ยประกันรวม 53.8 ล้านบาท มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 150 ราย ทายาทได้รับค่าสินไหมมรณกรรมรวม 77.8 ล้านบาท

4. ได้สนับสนุนกิจกรรมของกรมการปกครอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเอื้ออาทรต่อสังคมหลายกิจกรรม ได้แก่ งานกาชาด งานวันเด็ก การสอบเลื่อนระดับ การปฏิบัติธรรม กฐิน ผ้าป่า ฯลฯ รวม 3.9 ล้านบาท

5. สุดท้ายเฉลิมฉลองปีทองนี้ด้วยการแจกทอง 20 บาท แก่สมาชิกที่ฝากเงิน โดยไม่ถอน โดยดำเนินการจับสลากไปแล้วเมื่อวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค.ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นสหกรณ์แห่งการออม เพื่อชีวิตที่ดีและอนาคตที่ดีกว่า” ซึ่งจะได้พัฒนาการก้าวสู่เป้าหมาย ทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต.

“ซี.12”