วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โผทหารลงตัว'ปู'นำขึ้นทูลเกล้าฯ'นิพัทธ์'ปลัดฯกห.'ณรงค์'ผบ.ทร.

ในที่สุดการจัดทำบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายหารประจำปี 2556 ก็เสร็จสิ้น ลงตัวทุกตำแหน่ง หลังจากเกิดปัญหาเด็กฝาก เด็กเส้น และการวิ่งเต้น จนทำเอา ผบ.เหล่าทัพ ต้องปิดห้องคุยกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯและรมว.กลาโหม ก่อนทุกอย่างจะลงตัว และนำโผทหารขึ้นทูลเกล้าฯ ส่งผลให้ "นิพัทธ์" ผงาดขึ้น "ปลัดฯกห." ดัน "ณรงค์" นั่งแม่ทัพเรือ ส่วน "จิระเดช" โดนโยกเป็น ปธ.ปษ.ทบ.

ถือฤกษ์งามยามดี ของเช้าวันที่ 4 ก.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯและรมว.กลาโหม ก็ได้ลงนามในบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 เรียบร้อย ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ผ่านสำนักงานเลขาธิการ สำนักพระราชวัง แล้ว โดยโผรายชื่อทั้งหมดกว่า 600 ตำแหน่ง มีการเสนอตามที่เหล่าทัพจัดทำแล้ว นำมาส่งมาให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่ได้หารือก่อนหน้า มีเพียงไม่กี่ตำแน่งที่ทางฝ่ายการเมืองขอมายังเหล่าทัพ ซึ่งก็ถือว่าแบ่งเบากันไป

 


อย่างไรก็ดีคาดว่าบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายจะได้รับการโปรดเกล้าในเร็วๆ นี้ เมื่อย้อนดูเส้นทางบัญชีรายชื่อดังกล่าว โดยทางกองทัพ แต่ละเหล่าทัพที่พิจารณาเสร็จสิ้น ได้นำราชื่อรวบรวมให้ทาง บก.กองทัพไทย เพื่อจัดทำในตำแหน่งที่จะต้องมีการเกลี่ยกันและได้จัดทำเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ก่อนที่จะนำส่งให้ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รวบรวมในชั้นนี้ โดยให้ กรมเสมียนตราเป็นผู้จัดทำเรียบเรียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตัวสะกด ลำดับอาวุโสของรายชื่อเสร็จ จึงส่งกลับให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ติดต่อเพื่อนำเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เมื่อเย็นวันที่ 2 ก.ย. อันเป็นเสร็จขั้นตอน จากนั้นจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนของสำนักงานราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง...

ซึ่งนายทหารที่ได้รับการโปดเกล้าฯลงมาก็ต้องเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป


สำหรับรายชื่อ ในส่วนที่มีการปรับย้ายในตำแหน่งสำคัญ ๆ มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.14) เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม(ตท.13) เป็น ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(ตท.12) เป็น จเรทหารทั่วไป  พล.อ.ชาตรี ทัตติ จเรทหารทั่วไป (ตท.14) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม  พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ผอ.สนผ.กห.(ตท.14) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม  พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม ผช.ผบ.ทร.(ตท.13) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม  พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ.(ตท.14) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ(ตท.11) เป็น ผอ.สนผ.กห.  พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.(ตท.14) เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.(ตท.13) เป็น รองผบ.สส. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล ผช.ผบ.ทบ.(ตท.13) เป็น เสธ.ทหาร พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองเสธ.ทหาร(ตท.13) เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา บก.กองทัพไทย  พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ หน.ฝสธ.ผบ.สส.(ตท.15) เป็น รองเสธ.ทหาร พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูตร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร(ตท.15) เป็น รองเสธ.ทหาร

 


กองทัพบก
พล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต ผช.ผบ.ทบ.(ตท.13) เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสธ.ทบ.(ตท.14) เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผอ.ททบ.5(ตท.12) เป็น ผช.ผบ.ทบ. พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.15) เป็น ผช.ผบ.ทบ.  พล.ท.อัษรา เกิดผล รองเสธ.ทบ.(ตท.14) เป็น เสธ.ทบ. พล.ท.วลิต โรจนภักดี แมทัพน้อยที่ 1 (ตท.15) เป็น รองเสธ.ทบ.
พล.ท.ธีรชัย นาควานิช รองเสธ.ทบ.(ตท.14) เป็น แมทัพภาคที่ 1 พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1(ตท.16) เป็น แม่ทพน้อยที่ 1 พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 (ตท.14) เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

 

 


กองทัพเรือ
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย  รองผบ.ทร.(ตท.13) เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ เสธ.ทร. (ตท.13) เป็น รองผบ.ทร. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร.(อัตราจอมพล) พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. (ตท.13) ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทร. พร้อมกับ พล.ร.อ.ธนะรัตน์ อุบล (ตท.13) ขึ้นเป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร รองผบ.กองเรือยุทธการ(ตท.14)เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ
 พล.ร.ท.อนุทัย รัตนะรังสี ผบ.รร.นายเรือ(ตท.15) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร.(อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ณะ อารีนิจ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ(ตท.15) เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.สรชา ศรประทุม ผทค.พิเศษ ทร (ตท.13) เป็น หน.ฝสธ.ประจำผบช. 
พล.ร.ท.วัลลภ หังสวนัส ผช.เสธ.ทร.ฝกพ.(ตท.14)เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.พัลลภ ตมิศานนท์ ผช.เสธ.ทร.ฝยก(ตท.15)เป็น รองเสธ.ทร. พล.ร.ท.บงสุช สิงห์ณรงค์(ตท.15) จก.ยศ.ทร.เป็น รองเสธ.ทร.


กองทัพอากาศ
พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ เสธ.ทอ.(ตท.13) เป็น รองผบ.ทอ. พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ผบ.คปอ.(ตท.13) เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสธ.ทอ.(ตท.15) เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร รองผบ.คปอ.(ตท.15) เป็น ผบ.คปอ.