บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาชีพตำรวจ

โดย สหบาท

การรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ยศ ส.ต.ต.เงินเดือน 6,470 บาท พร้อมเงินค่าครองชีพอีก 2,140 บาท

มีตำแหน่งที่รับหนึ่งหมื่นตำแหน่ง ปรากฏมีผู้สมัครสอบกว่า 2 แสนคน การสอบด่านแรกข้อเขียนผ่านพ้นไปแล้วด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ไร้ทุจริต หลังจากต้องยกเลิกการสอบครั้งแรกที่มีการทุจริต และจัดให้มีการสอบใหม่ โดย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานดูแลการสอบ ผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ส.ค.

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้นำผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ทั้งสายอำนวยการและสายป้องกันและปราบปราม มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่สามารถสอบผ่านข้อเขียนจนได้คะแนนสูงสุดแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้แสดงให้สังคมและประชาชนทั่วไปได้รับรู้

การเข้าสู่อาชีพตำรวจนั้น ยากเย็นแสนเข็ญอย่างไร!!!

ใน “สายอำนวยการและสนับสนุน” นั้น เปิดรับจำนวน 500 อัตรา ปรากฏมีผู้สมัครสอบถึง 138,645 คน ซึ่งได้ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนไว้ 900 คน

นายพัชรพล ใจซื่อ ชาว จ.สุโขทัย จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขามนุษยศาสตร์ เป็นผู้สอบได้ที่ 1 คะแนน 101 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาได้แก่ นายอัลซาฮารี ยูหนุ๊ จาก จ.นราธิวาส จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และผู้ที่ได้ลำดับ 3 คือ น.ส.สุรีรัตน์ โปจีน จาก จ.สงขลา จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาบัญชี

“สายป้องกันปราบปราม” ซึ่งรับสมัครจำนวน 9,500 อัตรา มีผู้สมัครสอบแข่งขัน 139,418 คน ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียนไว้ 12,000 คน

นายวิสิษฐ์ อ่อนปา ชาว จ.เพชรบูรณ์ จบปริญญาตรีจากมหา­­วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ สอบได้เป็นที่ 1 และรองลงมาได้แก่ นายราชันย์ จันทับ ชาว จ.กาฬสินธุ์ จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมโยธา และผู้ที่สอบได้อันดับ 3 ได้แก่ นายพิษณุกรณ์ พิมพ์อักษร ชาว จ.ขอนแก่น จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก็ขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่สอบผ่านทุกคน และจงภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจ.

 

สหบาท