บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พยาบาลตำรวจ

โดย เพลิงมรกต

ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยฝากขอร้องให้ผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ 2 แห่ง

กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานที่ผลิตนายตำรวจสัญญาบัตรชาย-หญิงประมาณปีละ 200 กว่านาย

อีกแห่ง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ขึ้นตรงต่อสำนักงานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ผลิตบุคลากรด้านพยาบาลทุกปี

รุ่นละประมาณ 70 นาย

ผู้ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งแต่ข้าราชการตำรวจทั้งหมด ส่วนวิทยาลัยพยาบาลไม่ได้บรรจุ

วิทยาลัยพยาบาลมีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี เหมือนสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ปี 1–ปี 4 นักศึกษาพยาบาลตำรวจต้องใช้ทุนตัวเองในการศึกษา

นอกจากนี้ ระหว่างการศึกษา นักศึกษาพยาบาลตำรวจจะต้องแต่งเครื่องแบบตำรวจ เหมือนโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

เห็นได้จากวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี จะร่วมเดินไปพร้อมกับโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่าทัพ และพยาบาลสี่เหล่าทัพ

ระหว่างการศึกษาแต่งเครื่องแบบตำรวจ พอจบการศึกษากลับไม่บรรจุแต่งตั้ง

เหมือนเป็นการหลอกลวงว่าเป็นตำรวจ

ทั้งที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน่วยงานที่จะรองรับพยาบาลเหล่านี้มากมาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายบรรจุข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีอายุครบ 53 ปี เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร มีผู้ได้อานิสงส์นับหมื่นๆอัตรา

ถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจอย่างยิ่ง

นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นตำรวจทั้งชายและหญิงจำนวนมาก

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจมีเพียง 70 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะพิจารณา

ให้ความเมตตา

มีข่าวว่า นักศึกษาที่จบมาบางส่วนจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ยิ่งน่าเห็นใจผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุ

เท่ากับเรียนไป 4 ปี จบออกมาต้องตกงาน

โรงพยาบาลตำรวจใหญ่โต มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ

ผลิตพยาบาลออกมาใช้งานเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดี.


“เพลิงมรกต”