บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เหลื่อมล้ำเกินไป

โดย สหบาท

หมวดใหม่ข้องใจกันมามาก

เกี่ยวกับการครองยศตำรวจ ตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554

โดยผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาย ทุกกลุ่ม เลื่อนจาก ยศ ร.ต.ต. เป็น ร.ต.ท.ในเวลาแค่ 8 เดือน หรือภายใน 1 ปี ขณะที่ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีที่สอบแข่งขันเป็น ร.ต.ต.ต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี 8 เดือนกว่าจะติดยศ ร.ต.ท.

เหลื่อมล้ำขาดความเท่าเทียมไร้สมดุลจนอีกฝ่ายมองไม่เป็นธรรม

พวกจบปริญญาตรีกลับแซงหน้ากลุ่มไม่มีวุฒิปริญญาที่มาจากชั้นประทวนสอบแข่งขันเหมือนทิ้งฝุ่น

กลุ่มผู้ใช้ชื่อ ผู้หมวดรุ่นที่ 7000/1, 2 และกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎ ก.ตร.ดังกล่าวจึงรวมตัวร้องขอความเป็นธรรมไปยัง พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช ผบช.ภ.8 ขอให้ปรับปรุงกฎ ก.ตร.ที่ว่า ให้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทุกกลุ่ม ทุกสาย เลื่อนจากยศ ร.ต.ต. เป็น ร.ต.ท.ในช่วงเวลาเท่าเดิม

แต่อยากให้ผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรีที่สอบแข่งขัน ให้แต่งตั้งยศจาก ร.ต.ต.เป็น ร.ต.ท.ใช้ช่วงเวลา 1 ปี 8 เดือน

หวังลดช่องว่างระหว่างชนชั้นปริญญาตรีเหลือแค่ปีเดียว

ผบช.ภ.8 ได้ทำหนังสือ ภ.8 ที่ 0023.332/3937 ลง 8 พ.ค.56 ให้ สกพ.พิจารณาดำเนินการ ปรากฏว่า พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย รอง ผบช.ปรท.ผบช.สกพ. ทำหนังสือตอบกลับมา

“กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกับที่ ตร.ได้พิจารณาอนุมัติหลักการไว้ เมื่อ 9 พ.ค.56 ให้ยุติเรื่อง และมอบหมายให้ สกพ.แจ้งผู้ร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมิต้องเสนอ ตร.พิจารณาอีก”

เล่นเอาจ่าและนายดาบที่มุ่งมั่นสอบแข่งขันคว้า “ดาวประดับบ่า” หากทว่าขาดวุฒิปริญญาตรีหัวใจสลาย ทั้งที่พวกเขาเป็นนายตำรวจทุ่มเทเสี่ยงตายปฏิบัติหน้าที่ไม่แพ้ หรืออาจมากกว่ากลุ่มพวกติดวุฒิปริญญาตรีด้วยซ้ำ กลับไม่มีสิทธิเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ปัจจุบันใช่แค่ บช.ภ.8 เท่านั้นคิดแบบนี้  แต่หมวดใหม่ทั่วประเทศที่เสียสิทธิต่างเห็นพ้องต้องกัน

วาน “สหบาท” เป็นกระจกสะท้อนข้อเรียกร้องอีกครั้ง

หวังให้ผู้กุมอำนาจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยปัดเป่าบรรเทาร้อน ทบทวนเรื่องนี้ใหม่

ไม่ใช่เป่าเรื่องปิดปากให้เงียบหายไป.

สหบาท