วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จับคู่ย้าย

โดย สหบาท

จากประสบการณ์โดยตรงของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผบ.ตร. ในชีวิตรับราชการตำรวจมายาวนานหลายสิบปี

ได้พบเห็นความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจไม่น้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ รอง สว.และชั้นประทวน อันเนื่องมาจากการแต่งตั้ง ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

มีสาเหตุสำคัญ คือ เกิดจากการที่ต้นสังกัดไม่ยินยอมปล่อยตัว เนื่องจากกลัวการขาดแคลนกำลังพลทดแทน ทั้งที่โยกย้ายไปเพื่ออุปการะครอบครัว ไปทำงานในสายงานที่ชำนาญ  เนื่องมาจากตำแหน่งปลายทางไม่ว่าง หรือไม่มีผู้สมัครใจสลับ

ทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดก็คือ ทำให้ตำรวจที่เดือดร้อนได้มีข้อมูลของตำแหน่งที่ต้องการจะย้าย หรือตัวบุคคลที่ต้องการสลับสับเปลี่ยน

พล.ต.อ.สมยศจึงเกิดแนวความคิด เปิดเว็บไซต์ www.จับคู่ย้าย.com ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางให้ตำรวจทุกคนที่ต้องการย้ายหน่วยงาน ยื่นความประสงค์ผ่านช่องทางนี้ได้ และจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลด้วย

จะเป็นตลาดนัดสำหรับงานกำลังพลทุกหน่วยในการเลือกหาตำรวจไปปฏิบัติราชการ  เนื่องจากเว็บไซต์นี้จะมีข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติประจำตัวของตำรวจทุกคนที่ประสงค์จะย้ายส่งเข้ามา

เปิดโอกาสให้กับ “ตำรวจที่ไม่สมหวัง” ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม  สามารถใช้ช่องทางนี้แลกเปลี่ยนเป็นเส้นทางไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการ

โดยการจับคู่กับตำรวจที่มีความต้องการสลับตำแหน่งระหว่างกันและกัน ตัดปัญหาข้อขัดข้องในเรื่องของกำลังพลขาดแคลน เพราะทุกคู่ที่จับคู่ย้ายกันจะมีคนมาทดแทนในทันที

เมื่อตำรวจได้มีโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ตนเองสมัครใจ จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัว บิดามารดา หรือบุคคลอันเป็นที่รัก ทำงานได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล

นับเป็นสิ่งที่นายที่ดี คิดทำเพื่อประโยชน์ให้กับลูกน้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกำลังพล.

สหบาท