วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมาไม่ขับกลับแท็กซี่อีกครั้ง

ลดอุบัติเหตุปีใหม่ 57-กทม.จับมือ ปภ.ใช้แผนเดิมรณรงค์

นายบรรจง  เหลืองรัตนมาศ  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้วางแผนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรจากผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ สาเหตุเกิดมาจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่
เมาแล้วขับ ที่มีสถิติสูงสุด 90% ซึ่งในปีนี้ กทม.เตรียมจัดแผนปฏิบัติดำเนินการตามปกติ และจะนำโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” กลับมา รณรงค์อีกครั้ง โดยจะเชิญเครือข่ายผู้ขับขี่รถแท็กซี่ กองบัญชาการตำรวจนครบาลและมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้

สำหรับในปีนี้ กทม.จะเน้นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้มีวินัยขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจรและเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากข้อมูลยังพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยังขาดวินัยการจราจร เช่น การฝ่าไฟแดง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นายบรรจงกล่าวทิ้งท้ายว่า อยากฝากไปถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ใส่ใจวินัยจราจรบนท้องถนน ด้วยการเคารพกฎ กติกา นอกจากนี้ อยากให้ผู้ใช้รถยนต์  ใช้รถใช้ถนน ด้วยความระมัดระวังและมีน้ำใจให้กับผู้ขี่รถจักรยานปั่น เพราะปัจจุบันมีจำนวนผู้ขี่รถจักรยานปั่นเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น อีกทั้งถนนเป็นของส่วนกลาง อยากให้ทุกฝ่ายใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย.