บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์ภา ทรงเห็นดี ทำ นสพ.ในเรือนจำ ประทานชื่อ 'ข่าวจิตต์เสรี'

โดย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “กำลังใจ กำลังปัญญา” ของโครงการกำลังใจในพระดำริฯ เป็นการสร้างกำลังใจเชิงลึกเพื่อพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังหญิงและการฝึกอาชีพ ที่ทัณฑสถานหญิงสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.55 ที่ผ่านมา โดย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวเปิดงานว่า จากการก่อตั้งโครงการกำลังใจฯมา 5 ปีเศษ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งในมิติของการพิจารณา เพื่อนำผู้กระทำผิดหญิงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีความละเมียดละไมมากขึ้น และสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในแง่ของการให้โอกาสแก่ผู้ที่กระทำผิด

รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า โครงการนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตอบโจทย์ของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ เช่น การจัดให้มีมุมปลูกกฎหมายใส่ปัญญาขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากผู้กระทำผิดอาจเป็นเพราะไม่รู้กฎหมาย จึงได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์  เข้ามาสนับสนุนในโครงการเสริมพลังกำลังใจด้วยกระบวนยุติธรรมที่บูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ หรือที่เรียกว่าโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษาและผู้ต้องขัง ในการให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายผ่านคลินิกการให้คำปรึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมกันนี้  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระอนุญาตให้ดำเนินการจัดทำหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ต้องขัง ที่จัดทำโดยผู้ต้องขังเอง ด้วยทรงเห็นว่า การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ต้องขังสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกัน โดยประทานชื่อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ต้องขังเพื่อผู้ต้องขัง ที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ว่า “ข่าวจิตต์เสรี” หรือ Free will News

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จทอดพระเนตรห้องหนังสือกำลังใจ บุ๊กสโตร์ พร้อมทรงติดสติกเกอร์ชื่อหนังสือพิมพ์ “ข่าวจิตต์เสรี” ลงบนหน้าปกฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นผลงานการเขียนของผู้ต้องขัง 3 เรือนจำ ได้แก่ เรือนจำกลางบางขวาง, เรือนจำกลางราชบุรี และทัณฑสถานหญิงสงขลา จากนั้นทรงเปิดอ่านอย่างสนพระทัย โดยมีรับสั่งว่า “ข่าวอัพเดตดี เขียนเรื่องได้น่าสนใจ อ่านสนุกเหมือนไม่ใช่ข่าว” โดยหนังสือพิมพ์ดังกล่าวจะออกทุกๆ 3 เดือน.