วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบ รวมทั้งกำกับดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับยานพาหนะทางบกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี การทำใบอนุญาตขับขี่ และการจดทะเบียนรถยนต์ให้บริการสาธารณะ ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dlt.go.th

เกี่ยวกับกรมฯ นำเสนอประวัติความเป็นมา หน้าที่รับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทางของกรมฯ และผู้บริหารระดับสูง บริการผ่านอินเตอร์เน็ต รวบรวมบริการต่างๆที่เปิดให้บริการออนไลน์ เช่น ชำระภาษีรถยนต์ ตรวจสอบภาษีและภาษีค้างชำระ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังรวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ประกาศต่างๆ และข้อมูลการประมูลทะเบียนรถยนต์...