บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.ทหารผ่านศึก

โดย


vgh.go.th เป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมีภารกิจหลักคือ ให้การรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก นอกจากนั้นยังเปิดให้บริการประชาชนทั่วๆไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาด้วย

เกี่ยวกับ รพ. นำเสนอประวัติโรงพยาบาลทหารผ่านศึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของโรงพยาบาล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หน้าแรก รวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น คลินิกนอกเวลาราชการ ขั้นตอนการเข้าตรวจ และอัตราค่าห้องผู้ป่วย ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสงเคราะห์ และสาระสุขภาพ นอกจากนั้น ติดต่อ ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงพยาบาลและข้อมูลการเดินทางมายังโรงพยาบาลด้วยรถเมล์...